بسته بندی ملزومات کلاس های پویش، به همت جمعی از معلمین و دانش آموزان انجام گرفته و پدران گرامی می توانند از امروز
(چهارشنبه ۱ بهمن ماه) در ساعت های اعلام شده به مدرسه مراجعه کرده و دریافت کنند.
فهرست