سومین نمایشگاه مجازی دستاورد‌های دانش آموزان در کلاس‌های مجازی پویش ترم دوم سال تحصیلی 1399 – 1400 روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه افتتاح شد.

لطفا پس از بازدید از صفحات نمایشگاه نظرات خود را درمورد هرکلاس در زیر صفحه هر کلاس مرقوم فرمائید.

فهرست