معرفی کلاس

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن ایجاد شود.

گالری آثار

نمونه فعّالیّت‌های انجام شده در کلاس

فهرست