معرفی کلاس

کارگاه نقّالی و تعزیه‌خوانی با هدف معرّفی شیوه‌های اجرای آثار ادبی مخاطب محور برای گروه سنّی نوجوانان طرّاحی شده است. این کارگاه با معرّفی شیوه‌های اجرای (پرفورمنس) ادبی آغاز و ضمن آشنایی با انواع اجرا در ادبیات، قصد دارد تا شرکت‌کنندگاه را به تولید یک اثر مستقل اجرایی رهنمون سازد.

شایان ذکر است که پروژۀ نهایی با استفاده از یک حماسۀ منظوم شیعی با نام «حملۀ حیدری» سرودۀ آزاد کشمیری تولید شده که در زیر قابل مشاهده می‌باشد.

گالری آثار

محمد حسین عرب – پایه نهم

محمدمهدی جعفرآبادی – پایه هشتم

محمدمهدی انصافیان – پایه نهم

امیرمهدی سهرابی‌زاده – پایه نهم

محمدطه رضایی – پایه نهم

محمدمهدی انصافیان – پایه نهم

محمدحسین عرب – پایه نهم

محمدمهدی جعفرآبادی – پایه هشتم

محمدطه رضایی – پایه نهم

فهرست