معرفی کلاس

در این کلاس دانش آموزان با استفاده از ورقه‌های طلا و نقره عبارات خطاطی شده را بر روی بوم یا مقوا حک می کنند.

گالری آثار

محمد مهدی انصافیان – پایه هشتم

محمد مهدی انصافیان – پایه هشتم

علیرضا محدث‌زاده – پایه هشتم

علیرضا محدث‌زاده – پایه هشتم

علیرضا محدث‌زاده – پایه هشتم

حسین امینی – پایه هشتم

محمد سجاد حسنی اردستانی – پایه نهم

حسین امینی – پایه هشتم

حسین امینی – پایه هشتم

حسین مهاجری امیری – پایه هشتم

مهدی حدادی – پایه نهم

حسین پورپرهیزکار – پایه نهم

مهدی حدادی – پایه نهم

مهدی حدادی – پایه نهم

محمد مهدی انصافیان – پایه هشتم

فهرست