معرفی کلاس

آشنایی و یادگیری خط نسخ که از اصلی ترین خطوط و مربوط به کتابت قرآن می باشد و نیز خط ثلث که به صورت کتیبه در مساجد و اماکن مقدّسه چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند و نیز به صورت پیشرفته آن که در سال های آتی بتوان به نحو احسن قرآن و کتب ادعیه و احادیث معصومین علیهم السلام را کتابت نمود.

گالری آثار

محمدمهدی جعفرآبادی – پایه هفتم

سید محمد حسین شریفی – پایه هفتم

علی کلایی – پایه هفتم

محمدرضا الهی نیا – پایه هفتم

محمدرضا الهی نیا – پایه هفتم

سید محمد حسین شریفی – پایه هفتم

فهرست