معرفی کلاس

در این رشته از هنر نقاشی، رنگ آمیزی با رنگ های گواش انجام می­ گیرد. حلاّل رنگ ها در این تکنیک، آب می­ باشد. برای نقاشی با گواش می­ توان از مقواهای مناسب این رشته و یا از بوم آماده نیز استفاده کرد.

رنگ گواش یکی از ابزارهای مناسبی است که قابلیت اجرای آثار گرافیکی، کارتونی و پوستری دارد. علاقمندان شرکت در این کلاس، با مهارت رنگ ­آمیزی ساده در این شیوه آشنا می شوند که بدون در نظر گرفتن مبانی سایه روشن، می­توانند تابلوهای زیبایی را خلق کنند.

گالری آثار

علی مهدی طیبی – کلاس هفتم

علی انصاری – کلاس هفتم

یوسف برزگر – کلاس هفتم

علی مهدی طیبی – کلاس هفتم

علی انصاری – کلاس هفتم

سیدعلی میررحیمی – کلاس هفتم

فهرست