اعضای پروژه

محمدرضا نوده فراهانی – پایه هشتم

سید محمدحسین حسینی – پایه نهم

امیرطاها توسلی – پایه هشتم

امیرصالح بیدآبادی – پایه هشتم

محمدهادی اکرمی آرانی – پایه هشتم

معرفی پروژه

در این پروژه دانش آموزان نمایشی را به مناسبت عید غدیر اجرا کردند و در طی این پروژه با مهارت هایی از قبیل ایده پردازی نگارش متن، بیان و بازیگری آشنا شدند.

فیلم ضبط شده نمایش

گزیده تمارین

روند اجرای پروژه

فهرست