اعضای پروژه

محمدسجاد مقدس – پایه نهم

محمدحسین نصراللهی – پایه هشتم

محسن عارف نظری – پایه هشتم

علیرضا محدث زاده – پایه نهم

الیاس مقدس تبریزی – پایه نهم

محمدمهدی جعفرآبادی – پایه هشتم

معرفی پروژه

در پروژه ساخت اینفوگرافیک دانش آموزان با اصول جمع آوری اطلاعات و نمودار درختی و مبانی گرافیک و بصری سازی داده ها آشنا شدند و سپس در قالب دو گروه، دو عنوان از موضوعات درسی خود را انتخاب کرده و اینفوگرافیک مربوط به آن را ساختند.

فهرست