اعضای پروژه

محمدحسین رحیمی معتمد – پایه هشتم

محمدجواد سوداچی – پایه نهم

علی کلائی – پایه هشتم

امیرعلی صادقی صادق آبادی – پایه هشتم

امیرحسین پازوکی – پایه نهم

معرفی پروژه

در این پروژه دانش آموزان برای برکه مدرسه یک دستگاه تصفیه ساختند و در طی انجام این کار با متریال‌های مورد استفاده برای تصفیه آب، شاخصه‌های آب و اندازه گیری آن‌ها و … آشنا شدند.

روند اجرای پروژه

فهرست