اعضای پروژه

محمدباقر حاج حسینی – پایه هشتم

علیرضا جمالی فرد – پایه هشتم

علی دوخته‌چی زاده عظیمی – پایه هشتم

یاسین خلخالی – پایه هشتم

معرفی پروژه

در پروژه ساخت پریز هوشمند دانش آموزان در طی مراحل ساخت صندلی تاشو، با نقشه کشی، برش، جوشکاری و … آشنا شدند.

 

روند اجرای پروژه

فهرست