اعضای پروژه

محمدسجاد عظیمی – پایه هشتم

علی مهرپژوهان – پایه هشتم

علی فاضلی – پایه هشتم

سیدمحمدحنیف شاهین مجد – پایه هشتم

محمدصدرا بشردوست – پایه هشتم

معرفی پروژه

در این پروژه دانش آموزان پس از ایده پردازی و انتخاب یک موضوع اخلاقی به سناریو نویسی پرداختند و کلیپی حاوی آن مضامین اخلاقی تولید نمودند که در زیر قابل مشاهده می‌باشد.

فهرست