اعضای پروژه

سیدمحمدطه سیدمیری قمی – پایه نهم

سیدعلی لاری – پایه نهم

سیدعلی احمدی – پایه نهم

حسین مهاجری امیری – پایه نهم

محمد حسین عرب – پایه نهم

معرفی پروژه

در پروژه طراحی فضای سبز دانش آموزان با انواع گیاهان و روش‌های کشت و آبیاری آشنا شدند و آموخته‌های خود را در چند نقطه از مدرسه اجرا کردند.

 

روند اجرای پروژه

فهرست