معرفی کلاس

در این کلاس طرح مربوطه به وسیله مقار روی ورق لینو حک شده و پس از رنگی کردن آن، عملیات چاپ بر روی کاغذ یا پارچه انجام می‌شود.

گالری آثار

محمد محمدی- پایه نهم

محمد جواد سوداچی – پایه هشتم

همایون محمد ولیحی – پایه هشتم

محمد جواد سوداچی – پایه هشتم

همایون محمد ولیحی – پایه هشتم۲

احسان فلاحتی – پایه نهم

احسان فلاحتی – پایه نهم

مهدی رحمتی – پایه هشتم

محمد محمدی – پایه نهم

علی صفایی – پایه نهم

حسین امینی – پایه هشتم

فهرست