معرفی کلاس

هدف اصلی این کلاس تربیت امدادگری است به نحوی که هنگام مواجهه با مصدوم ضمن کنترل شرایط موجود بتواند بیمار را از مرگ حتی نجات داده یا مانع ایجاد آسیب های بیشتری به او شود.

 

امدادگر ضمن آموزش و باور به توانایی های خود، مهارت کمک های اولیه به انسان ها را تا آخر عمر فراگرفته و می تواند با استفاده از دانش آموخته شده بسیاری از فرایند ها را هنگام آسیب انسانی پیش بینی کرده و کنترل نماید.

آموزش تخصصی احیای قلبی-ریوی و انجام عملیات امداد و نجات برای سوختگی و گاز گرفتگی، زخم و خونریزی، مسمومیت، صدمات استخوانی-عضلانی، شوک، صرع، سرما زدگی و گرما زدگی، یخ زدگی، خفگی، غرق شدگی و …

گالری آثار

محمدجواد حاجی ملامیرزایی – پایه هشتم

محمدمهدی جعفرآبادی – پایه هشتم

فهرست