معرفی کلاس

He : اون کسی که همه منتظرش هستیم!

will come : حتما میاد! چون وعده خداست!

برای جواب این پرسش لازمه یه جمع دوستانه و با معرفت تشکیل بشه، آدم در کنار دوستاش دلگرم تره! خوشحال تره!

گالری آثار

امیرحسین کلابی زاده – پایه هفتم

علیرضا موحدی – پایه هشتم

محمد جواد نوری همدانی – پایه هشتم

محمد صالح عمرانی – پایه هشتم

مهدی شفیعی – پایه هفتم

محمد حسن کیانی – پایه هشتم

فهرست