تابلوی نقش برجسته مقدماتی

آماده سازی و تهیه تابلوهای هنری با استفاده از موارد اولیه طبیعی و ساده به صورت برجسته. در این کلاس، نجاری، رنگ آمیزی، برق کاری و مهارت های دیگر نیز کاربرد دارد.

دسته:
فهرست