خوشنویسی شکسته مقدماتی

خط شکسته چون از شکستن و رها کردن خط نستعلیق ساخته شده است، به نام شکسته شهرت یافته است. خط شکسته، زیبا، ظریف و در عین حال پر صلابت و مستحکم است.

در کلاس آموزش خط شکسته با نحوه نوشتن این خط زیبا به

صورت تحریری (با مداد و خودکار و خودنویس) آشنا شده و در آن مهارت پیدا می کنیم.

دسته:
فهرست