Javascript

این کلاس برای تکمیل دوره‌ی HTML و در ادامه‌ی آن تدریس می‌گردد. این زبانِ برنامه نویسی پر قدرت، جهت به‌کارگیری اشیاء ساخته شده در مرورگرهای وب و چیدمان مناسب آن‌ها در صفحه‌ی مرورگر، همچنین ایجاد جلوه‌های ویژه برای آن‌ها  به‌کار برده می‌شود.

بدیهی است حضور در این دوره مشروط به تسلّط کامل به زبان HTML و نظر مربّی کلاس می‌باشد.

پیشنیاز این کلاس، کلاس‌ WEB1 می‌باشد.

فهرست