ساخت ماکت مقدماتی

در این کلاس دانش آموزان با مواد اولیه مرسوم در ماکت سازی آشنا می شوند و توانایی کار با برخی از آنها را پیدا می کنند. در کنار آن سیر کلاس به سمت آموزش نقشه خوانی، آشنایی با رسم فنی به صورت بسیار مبتدی و همچنین فراگیری استخراج اطلاعات و ابعاد از روی نقشه می رود و نهایتاً به ساخت یک ماکت از روی نقشه ارائه شده توسط مربی در گروه های داخل کلاس ختم می شود.

دسته:
فهرست