Web 1

HTML در کنار CSS الفبای صفحات وب هستند.

HTML زبان توصیف ساختار صفحات وب است. زبانی است برای نشانه گذاری ابرمتن (فرامتن) که برای تدوین محتوای صفحات وب (شامل عناوین، جداول، تصاویر و …) به کار می رود.

CSS روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه های تصویری (نوع قلم، رنگ و اندازه) بر صفحات وب است.

فهرست