پویش

لیست کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 99-1400
ردیف نام کلاس نام معلم نحوه ارائه
1 ساخت ماکت رضوی ضبط شده
2 الکترونیک 1 سیفی زنده
3 تابلوی نقش برجسته دست افکن ضبط شده
4 کشاورزی نوین امینی ضبط شده
5 هواپیما مدل باقری ضبط شده
6 ریخته گری کبیری ضبط شده
فهرست