عناوین پروژه‌های روزهای زوج – تابستان ۱۴۰۱

ساخت چراغ خواب چوبی

در این پروژه یک چراغ خواب چوبی ساخته خواهد شد به نحوی که ابتدا طراحی آن توسط دانش آموزان انجام خواهد شد و سپس به سراغ ساخت بدنه چوبی و برق کشی آن خواهد رفت.

برای شرکت در این پروژه توانایی کار با نرم افزار اسکچاپ توصیه می‌شود. (اجباری وجود ندارد)

معلم پروژه: جناب آقای مسفروش

ساخت گلخانه مینیاتوری هوشمند

در این پروژه یک گلخانه هوشمند (کنترل دما، رطوبت، آبیاری خودکار و …) ساخته خواهد شد در ابعادی که قابلیت قرار دادن روی میز یا زمین را داشته باشد.

پیشنیاز شرکت در این پروژه کلاس آردوینو می‌باشد.

معلم پروژه: جناب آقای طاهریان

ساخت پریز هوشمند

در این پروژه یک پریز هوشمند که قابلیت کنترل از روی تلفن همراه را داشته باشد ساخته خواهد شد. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

پیشنیاز شرکت در این پروژه کلاس آردوینو می‌باشد.

معلم پروژه: جناب آقای موحدی

طراحی بازی رومیزی

در این پروژه روند طراحی و ساخت یک بازی رومیزی طی خواهد شد.

معلم پروژه: جناب آقای سنگی

زیست فناوری

این پروژه مربوط به بررسی میکروب ها است. مثلا بررسی ماده ای بر رشد و یا جلوگیری از رشد میکروب ها.
با این حال دانش آموزان میتوانند موضوع دیگری را مرتبط با زیست فناوری انتخاب و بعد به صورت کتاب الکترونیک ارائه کنند.
همچنین دانش آموزان در انتها می‌بایست پروژه خود را به صورت پوستر ارائه کنند.

دانش آموزان در ابتدا و قبل از شروع پروژه ها روی چند موضوع فکر و سپس با مشورت مربی، یکی از آن موضوعات را انتخاب کنند.

در صورتی که دانش آموزی کلاس میکروب شناسی را نگذرانده باشد، تنها میتواند کار کتاب الکترونیکی انجام دهد.

معلم پروژه: جناب آقای اسدی و جناب آقای محمدحسین اخباری

فهرست