مسابقات ورزشی تابستان ۱۴۰۱

مسابقات گروهی روزهای فرد

فوتبال

تعداد اعضای هر تیم حداکثر ۱۸ نفر می‌تواند باشد.

والیبال
 • هرمسابقه به صورت ۲ ست از ۳ ست برگزار می‌شود که ست های اوّل و دوم، ۲۵ امتیازی و ست سوم ۱۵ امتیازی خواهد بود.
 • هر تیم متشکل از حدّاقل ۷ نفر و حدّاکثر ۱۲ خواهد بود. و در صورتی که تیمی بخواهد به لیست اسامی خود بازیکنی را اضافه کند در صورتی که نام فرد در تیم دیگری نبوده باشد،بالامانع است.
 • حضور ۶ بازیکن در داخل زمین و در تمام مدّت بازی الزامی است. در غیر این صورت برای آن تیم باخت فنّی ثبت می‌شود.
 • عدم حضور پس از گذشت ۵ دقیقه از زمان مقرّر برای انجام مسابقه توسّط هرتیم، باخت فنی برای آن تیم ثبت می شود؛ مگر آن که علّت عدم حضور تیم توسّط مسؤول برگزار کننده موجّه تشخیص داده شود.
 • تعیین مالکیت توپ و زمین با قرعه کشی توسّط داور تعیین می شود.هیچ یک از بازیکنان حقّ صحبت با داور را ندارند مگر کاپیتان تیم که پیش از شروع بازی به داور معرّفی می شود و می تواند درباره رأی داور در صحنه ی مشخّ ص توضیح بخواهد؛ در صورت عدم رعایت با تشخیص داور و مطابق با قانون بازیکن خاطی جریمه شده و توسط منشی ثبت می شود.
 • هیچ یک از بازیکنان در طول مسابقه حقّ صحبت با بازیکنان تیم حریف را ندارند؛ در صورت عدم رعایت با تشخیص داور و مطابق با قانون بازیکن خاطی جریمه شده و توسّط منشی ثبت می شود.
 • تمامی قوانین و مقرّرات در جریان بازی مطابق با قوانین وضع شده توسّط فدراسیون جهانی والیبال است مگر در آن مورد قانون محلّی ذکر شده باشد.
بسکتبال
 • تعداد اعضای تیم حداکثر ۱۲ نفر و بازیکنان درون زمین برای بازی ۵ نفر می‌باشد.
 • بازی ها در دو نیمه‌ی ۷ دقیقه‌ای بدون وقفه‌ی زمان صورت می‌گیرد .
 • فقط کاپیتان تیم اجازه‌ی صحبت با داور و هماهنگی تعویض‌ها را بر عهده دارد .
 • داشتن لباس ورزشی کامل (تی شرت، شلوار و کفش ورزشی) به همراه کاور در زمان بازی الزامی است .
 • هر تیم در هر نیمه می‌تواند از یک وقت استراحت(تایم اوت) ۳۰ ثانیه ای بهره مند گردد.

هر گونه تغییر در اسامی نفرات تیم ها بعد از شروع مسابقات امکان پذیر نمی‌باشد .

هفت سنگ
 • از هر تیم هفت بازیکن باید در زمین حاضر باشند.
 • تعداد تعویض ها نامحدود است و تعویض باید در زمانی انجام شود که بازی متوقف است.
 • تیم مهاجم با پرتاب سکه مشخص می‌شود.
 • تیم مهاجم مجاز به پنج بار پرتاب توپ می‌باشد.
 • هر بازیکنی که از محدوده ی زمین بازی خارج شود، از بازی اخراج می‌گردد.
 • ممانعت از تشکیل هفت سنگ و حضور بیش از یک نفر در اطراف سنگ ها، باعث اخراج فرد خاطی می‌شود.
 • زمان هر ست ۳ دقیقه می‌باشد.
 • هنگام شروع بازی تیمی که بیش از پنج دقیقه برای حضور در زمین تاخیر داشته باشد، بازنده اعلام می‌شود.
 • مطابق جدول امتیاز‌گیری تیمی که مجموع امتیازاتش به ۵ برسد برنده‌ی بازی است.

مسابقات انفرادی روزهای فرد

پنالتی دروازه‌بانی
 • این مسابقات به صورت تک حذفی برگزار می‌گردد.
 • برای هر نفر پنج پنالتی و پنج دروازه بانی در نظر گرفته شده است.
 • در صورت تساوی، یک به یک تا پنالتی دهم زده می‌شود و پس از آن به قید قرعه برنده اعلام می‌شود.
 • ضربات پنالتی و دروازه بانی بر اساس بورد بین المللی انجام می‌شود.
 • زننده‌ی اولین ضربه‌ی پنالتی شخصی است که در جدول نامش به قید قرعه بالاتر قرار گرفته است.
بدمینتون
 • مسابقات به صورت یک گیم ۱۱ امتیازی برگزار می‌شود.
 • در صورت کسب نتیجه ۱۰۱۰ مساوی، بازی به ۲ می‌شود و هر یک که ۲ امتیاز دریافت کند برنده مسابقه می‌گردد.
 • امتیازات زوج از سمت راست و امتیازات فرد از سمت چپ زننده سرویس، زده می‌شوند .
 • سرویس به صورت ضربدری زده می‌شود.
پینگ پنگ
 • پیش از آغاز بازی، بازیکنان حق دارند به مدّت حداکثر ۵ دقیقه روی زمین با توپ به گرم کردن بپردازند.
 • برنده هر مسابقه کسی است که ۲ گیم از ۳ گیم که هر گیم ۱۱ امتیاز دارد برای او ثبت شود.
 • در صورت تساوی در امتیاز ۱۰ برنده گیم کسی است که ۲ امتیاز از حریف خود پیش افتد.
 • حقّ انتخاب اوّلین سرویس، دریافت و زمین با قرعه کشی توسّط داور تعیین می گردد و برنده قرعه می تواند ۱ مورد از سه مورد فوق را انتخاب کند.
 • زننده ی سرویس بعد از هر ۲ امتیاز جابجا می‌شود. در صورت تساوی در امتیاز ۱۰ سرویس هر ۱ امتیاز عوض می‌شود. در صورت عدم رعایت ترتیب سرویس در اغاز یا حین جریان بازی داور موظّف است بازی را متوقف، و توپ را به کسی که نوبت سرویس اوست بدهد؛ در صورتی که داور تشخیص ندهد بازی به همان شکل ادامه می‌یابد.
 • به هنگام زدن سرویس، توپ باید بالاتر از لبه ی میز و در پشت امتداد فرضی خطّ عرضی میز از کف دست آزاد، بدون چرخش اولیه و در راستای عمودی پرتاب شود پس از گذر از نقطه اوج با راکت به توپ ضربه زده شود. همچنین در هنگام ضربه به توپ دست مخالف نباید مانع از دید بازیکن حریف نسبت به توپ شود.
 • در صورتی که داور به خطای سرویس بازیکن سرویس زننده اطمینان داشته باشد، بازی را متوقف کرده و ۱ امتیاز به حریف او داده می‌شود. ولی در شرایطی که داور از خطای سرویس اطمینان حاصل نکند به بازیکن زننده سرویس اخطار می‌دهد و در صورت تکرار این شرایط ۱ امتیاز برای حریف وی ثبت می‌شود.
 • در هنگام زدن سرویس اگر توپ پس از برخورد به زمین خودی به تور برخورد کرده و سپس به زمین حریف برخورد کند و داور تشخیص دهد سرویس تکرار می‌شود و در صورت تکرار این اتفاق تکرار سرویس محدودیتی نخواهد داشت.
 • بعد از هر گیم بازیکنان باید برای شروع گیم بعد جای خود را عوض و به مدّت ۱ دقیقه می‌توانند استراحت کنند. همچنین در تمام طول مسابقه هر بازیکن ۱ تایم استراحت ۳۰ ثانیه‌ای دارد.
 • برخورد هر قسمت از بدن بازیکن که موجب جابجا شدن میز شود و همچنین تماس سطح فوقانی میز با دست مخالف، خطا بوده و ۱ امتیاز برای حریف ثبت می‌شود.
 • در صورتی که توپ پس از ضربه توسّط یک بازیکن به زمین حریف او رود؛ حتّی اگر توپ در حال طی مسیری است که به بیرون از میز می رود، حریف باید اجازه دهد توپ فضای بالای میز را ترک کند. در صورت عدم رعایت این قانون اگر داور تشخیص دهد امکان فرود آمدن توپ در زمین وجود داشته است، ۱ امتیاز برای بازیکن زننده آخرین ضربه ثبت می شود.
 • تصمیم گیری در رابطه با وقوع رویدادی که در قوانین فوق نیامده یا تصریح نشده به عهده شخص داور است.
پرتاب بسکتبال
 • این مسابقه در روز های مختلف در زمان استفاده از زمین برای علاقمندان برگزار می‌گردد .
 • هر نفر در یک روز فقط می تواند یکبار در مسابقه شرکت کند .
 • مجموع امتیازات در هر روز محاسبه شده فرد قهرمان را تعیین می‌کند.
 • نحوه اجرای مسابقه:

می بایست از پشت هر مانع با فرمان داور پرتاب انجام گیرد .

تک به تک فوتبال
 • به هر نفر سه توپ داده می‌شود.
 • زمان بازی با هرتوپ ۱۰ ثانیه می‌باشد.
 • در صورت دفع توپ توسط دروازه بان اگر زمانی مانده باشد می‌توانید بازهم به توپ ضربه بزنید.
 • قوانین فوتبال نیز لحاظ می‌شود.
 • آغاز کننده مسابقه شخصی است که در جدول نامش به قید قرعه بالاتر قرار گرفته است.
 • هنگام زدن هر ضربه دروازه‌بان فقط می‌تواند درون محوطه جریمه حضور داشته باشد.
 • در صورت تساوی هر کدام یک بار دیگر باید ضربه بزنند تا زمانی که یک نفر برنده شود.
روپایی

قوانین بازی

تک به تک والیبال

قوانین بازیالیبال

فهرست