شیمی پیشرفته

این کلاس با هدف دانش افزایی علاقمندان به علم شیمی ارائه شده و سعی شده است مطالبی فراتر از سطح کتاب درسی ارائه گردد.

پیش از ثبت نام با معلم راهنمای خود مشورت کنید.

فهرست