تولید محتوا

با توجه به شرایط مدرسه مجازی، نیاز به تولید محتوای باکیفیت و قابل ارائه در انواع فعالیت ها بیش از پیش حس می شود. این فعالیت ها عبارتند از انجام تکالیف دروس، پروژه های مناسبتی مدرسه (نمایشگاه دستاورد ها،پروژه های پرورشی، پروژه های دانش آموزی و … از طرف دیگر در جهان امروز محتوای مفیدی که در قالب مناسبی ارائه نشده باشد هیچ جایگاهی ندارد. تمامی این شرایط این نیاز را بیان می کند که تحت عنوانی، آموزش های تولید محتوا ارائه شود.

در این کلاس گام به گام تولید محتوا از طرح ایده، پرورش و عملیاتی کردن آن در سه قالب صوتی، تصویری و متنی آموزش داده خواهد شد. آموزش این کلاس تحت عنوان نرم افزار خاصی نمی باشد بلکه نکات به گونه ای ارائه خواهد شد که با هر نرم افزار و ابزاری قابل تولید باشد.

همچنین مهارت کسب شده در این کلاس بی اغراق در تمام شاخه های دیگر اعم از دروس رسمی و فعالیت های جانبی کاربردی و مورد نیاز است.

فهرست