کشاورزی نوین

امروزه با توجه به افزایش بی رویه جمعیت ساکنان کره زمین عدم دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به خاک حاصلخیز و آب مناسب و همچنین استفاده نامناسب از همین منابع محدود نیاز به روشهای نوین برای تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش حس میشود

طبق پیش‌بینی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد اگر روند تولید محصولات کشاورزی تغییری نکند در آینده ای نه چندان دور کثیری از مردم در گرسنگی مطلق به سر خواهند برد

امید است با به کار بردن روش های نوین کشاورزی هیچ گرسنه در جهان باقی نماند

در این کلاس ضمن معرفی روش های نوین کشاورزی و شرح انها به اجرای یک سیستم خانگی تولید سبزیجات خواهیم پرداخت.

دسته:
فهرست