نیک زی

همه ما مسئولیم … بله مسئول … اما در برابر چه؟!

در برابر تمام دنیای اطرافمان … همانگونه که در برابر خانه و خانواده خود نیز مسئول هستیم.

اما متأسفانه امروزه بیشترمان این مسئولیت را فراموش کرده و حتی در جهت عکس یعنی تخریب دنیای پیرامون خود قدم بر می دارند. پس ما باید قبل از آنکه دیر شود دست به کار شویم …

اما چگونه…؟!

ما در این کلاس میخواهیم ابتدا دانش خود را در مورد محیط زندگی خود و راه های حفاظت و نگهداری از آن افزایش دهیم؛ در این بخش سعی می کنیم با کمک هم برای مشکلات زیست محیطی مدرسه و جامعه خود راهکار هایی را پیدا کرده و سپس برخی مهارت های زیست محیطی را در قالب فعالیت هایی در منزل و مدرسه و … تمرین خواهیم کرد. در نهایت سعی می کنیم با توجه به توانایی هایی که داریم مانند ساخت پوستر، کلیپ، نقاشی، سایت و … این دانش و مهارت ها را به سایر افراد انتقال دهیم.

فهرست