زیست فناوری

دانش آموزان در این کلاس، با مفهوم زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و تاریخچه آن، همچنین با گرایش های این رشته در دانشگاه و کاربردهای زیست فناوری در زمینه های مختلفی از جمله پزشکی، محیط زیست، کشاورزی،غذایی، دامپروری، صنعت و… آشنا خواهند شد.

برای انتخاب این کلاس،دانش آموزان باید در کلاس میکروب شناسی شرکت کرده باشند.

فهرست