کارگاه سیارات

توی این کلاس سری به دیگر اعضای منظومه خورشیدی می زنیم و با خصوصیات آنها آشنا می شویم. سپس یک گردش علمی به کره ماه خواهیم داشت و سلامی گرم نیز به یکتا ستاره منظومه خود ، خورشید می دهیم. پس کمربندهایتان را محکم ببندید!

فهرست