بیایید فکر کنیم ۲

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن ایجاد شود.

این بازی ها عبارتند از توپچین، تانگو، اتصال نقاط، هامپ هام، فتح پرچم و …

 

پیش نیاز این کلاس ، بیایید فکر کنیم ۱ می باشد.

دسته:
فهرست