درس‌هایی از نهج البلاغه

بیشترین مظلومیت یک گوهر، ناشناخته ماندن آن است.

نهج البلاغه را بی تردید می توا به دریایی پر گهر تشبیه کرد که هر چه بیشتر در آن غواصی شود درس ها و حکمت های زندگی ساز بیشتری به دست می آید.

چه بسیار افراد غیر مسلمانی که از این کتاب بهره ها برده اند اما ما شیعیان امیرالمؤمنین حود را از آن محروم کرده ایم.

برآنیم تا گامی هر چند کوچک در بهره گیری از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام برداریم و از این دریای معارف علوی توشه برگیریم.

آب دریا را اگر نتوان کشید هم                         به قدر تشنگی باید چشید

فهرست