معرفی کلاس

دانش آموزان در این کلاس با دانشمندان علم میکروب شناسی و دستاوردهای آنها و  وسایل آزمایشگاه میکروب شناسی، روش های استریل کردن و از بین بردن میکروب ها، محیط کشت مناسب برای رشد انواع میکروب ها، شرایط رشد و نگهداری میکروب ها در آزمایشگاه، روش های جداسازی و کشت میکروب ها جهت افزایش تعداد آنها آشنا خواهند شد.

گالری آثار
باکتری ها و دستگاه گوارش

 

سجاد تازینانی – پایه هشتم

کاربرد میکروب ها در داروسازی

 

علی ماوندادی – پایه هفتم

باکتری های خاک

 

سید محمد سپهر اعزاز – پایه هفتم

میکروب و فاضلاب_سلیمی

 

محمد طاها سلیمی – پایه هشتم

رابرت کخ

 

امیرحسین منشی زاده – پایه هشتم

حمید فتوت جاه – پایه هفتم

شیرازی(باکتری ها و تولید انرژی)-تحقیق

 

طه حاج کاظم شیرازی – پایه هفتم

فهرست